Co trzeci Polak musiał zrezygnować z rozwijania swoich talentów

Co trzeci Polak musiał zrezygnować z rozwijania swoich talentów z powodu finansów. Wyniki badania

Co trzeci z zapytanych przez fundację Polaków przyznaje, że sam w życiu był zmuszony do zrezygnowania z rozwijania któregoś ze swoich talentów czy zainteresowań z powodu sytuacji finansowej swoje rodziny. Polacy nie tylko widzą sens w realizacji idei programów stypendialnych w Polsce, ale również deklarują chęć pomocy zdolnym dzieciom.

Jak pokazały wyniki sondy zrealizowanej przez Fundację Świętego Mikołaja aż 95% zapytanych przez fundację Polaków zgodnie uważa, że edukacja jest kluczem do lepszej przyszłości dla dzieci. Aż 92% respondentów sondy sądzi, że w Polsce niestety nadal jest wiele dzieci, które ze względu na sytuację finansową nie mogą realizować swoich zainteresowań i rozwijać talentów.

Według 88% zapytanych Polaków comiesięczne stypendium na cele edukacyjne mogłoby zwiększyć szansę dziecka na lepszą przyszłość. Możliwość rozwoju zainteresowań dzieci w Polsce według 46% respondentów zależy od wielu czynników, ale 29% uważa, że sporo dzieci nie ma takiej szansy. Zdaniem 17% to wciąż zależy przede wszystkim od sytuacji finansowej danej rodziny. Głównymi przeszkodami wskazanymi przez respondentów w rozwoju pasji i talentów dzieci w Polsce jest brak możliwości rozwoju w miejscu, w którym mieszkają – 28% odpowiedzi i brak pieniędzy – 18% odpowiedzi. Respondenci sondy, zrealizowanej przez Fundację Świętego Mikołaja, wskazują także na brak wsparcia ze strony rodziców – 16% odpowiedzi, zbyt wiele czasu spędzanego w Internecie, przed telewizorem czy z smartfonem – 15% odpowiedzi oraz brak motywacji do rozwoju – 12% odpowiedzi.

Marzymy o tym, by w Polsce nie było ani jednego dziecka, które z powodu trudnej sytuacji finansowej nie może rozwijać swoich pasji i zainteresowań. Dlatego stworzyliśmy ogólnopolski program stypendialny dla szkół i ich uczniów – Stypendia św. Mikołaja. Wyniki zrealizowanej przez nas sondy potwierdzają, że nie tylko my widzimy jak wiele dzieci nadal potrzebuje pomocy i wsparcia. W Polsce jest nadal potrzeba, aby realizować zbiórki pieniędzy na stypendia dla zdolnych uczniów oraz zaangażowanych społecznie dzieci, których sytuacja finansowa uniemożliwia rozwijanie ich talentów. Dlatego zachęcamy szkoły do udziału w programie Stypendia św. Mikołaja, który działa od 2010 roku. Dotychczas przyznaliśmy ponad dwa i pół tysiąca stypendiów, współpracując na stałe z 300 szkołami z całej Polski. – komentuje Joanna Paciorek, dyrektor Fundacji Świętego Mikołaja.

Spośród 605 respondentów, którzy wzięli udział w sondzie,  6% otrzymało pomoc finansową, co zmieniło tą sytuację na lepsze. Z kolei 17% deklaruje, że osobiście nie musiało się zmierzyć z taką sytuacją, ale zna takie osoby.Na pytanie fundacji – czy zdecydowaliby się wesprzeć zdolne dziecko z niezamożnej rodziny, gdyby nie było to bardzo skomplikowane? – aż 89% Polaków odpowiedziało twierdząco. 32% odpowiedziało, że zdecydowanie tak, bo warto pomagać dziecku w mądry sposób i aż 57% odpowiedziało, że raczej tak, bo warto spełniać marzenia dzieci.

Stypendia dla uzdolnionych dzieci i młodzieży to według 51% respondentów większe możliwości, a według 37% to szansa na lepszą przyszłość.

Cieszę się, że Polacy zgadzają się z nami i deklarują, że warto pomagać zdolnym dzieciom, których sytuacja finansowa uniemożliwia rozwijanie ich talentów i umiejętności. My realizujemy tę idę od kilku lat prowadząc program stypendialny dla szkół i zbiórkę pieniędzy na stypendia dla zdolnych oraz zaangażowanych społecznie uczniów. Każda szkoła, która zgłasza się do nas, otrzymuje swoje subkonto w ramach konta Fundacji Świętego Mikołaja, na które można przekazać darowiznę i na które społeczność szkolna przelewa środki z kwest i innych organizowanych przez siebie zbiórek. Udział w programie Stypendia św. Mikołaja jest i zawsze będzie całkowicie bezpłatny, fundacja nie pobiera żadnej prowizji. Zachęcamy szkoły do zbierania środków na stypendia dla swoich uczniów poprzez całoroczny system dopłat i organizowanie kilka razy do roku specjalnych akcji, w ramach których powiększamy kwoty dopłat. – wyjaśnia Joanna Paciorek, dyrektor Fundacji Świętego Mikołaja.

Polacy coraz chętniej angażują się w działania społeczne na rzecz innych. Kierując się przede wszystkim współczuciem wobec ludzi potrzebujących – 28% odpowiedzi, wychodząc z założenia, że po prostu trzeba pomagać – 27% odpowiedzi. Kierując się także zasadą „jeśli ja pomogę innym, to ktoś w przyszłości pomoże mnie” – 18% odpowiedzi. Według 90% zapytanych Polaków zaangażowana społecznie młodzież może być zachętą do działania dla dorosłych.

*W informacji prasowej wykorzystano wyniki sondy „Szansa na rozwój dzieci i młodzieży w Polsce”, zrealizowanej przez Fundację Świętego Mikołaja. Sondę zrealizowano w formie ankiety online na próbie 605 respondentów